el   en  

CTC

Cut The Cord

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ISFP-2020-AG-TERFIN
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Internal Security Fund Programme
Ημερομηνία Έναρξης:01 Νοέ 2021
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:1.793.202 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:247.491 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Στέφανος Βροχίδης
 Δρ. Πέτρος Δάρας

Έχοντας ως δεδομένο ότι τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν αναδιαμορφώσει τα εν γένει χαρακτηριστικά και τη φύση τρομοκρατικών περιστατικών τα τελευτάια χρόνια (πχ., η χρήση κρυπτονομισμάτων για την επίτευξη ανωνυμίας των συναλλαγών), η παρακολούθηση και η ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών έχουν σπουδαίο και κομβικό ρόλο στην προσπάθεια έγκαιρης πρόληψης ενεργειών χρηματοδότησης της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Το οικονομικό έγκλημα εκμεταλλεύεται κάθε πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και κάνει χρήση μη παραδοσιακών μέσων για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κρυπτονομίσματα και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Η πρόληψη και κατ’επέκταση η ανάσχεση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαιτεί διεθνή συνεργασία και προηγμένες τεχνικές έρευνας που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες.

Το έργο CTC (Cut The Cord) στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέσω της δημιουργίας μιας ευρείας κοινότητας ενδιαφερομένων, με στόχο η εν λόγω να διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου. Κύριοι στόχοι του είναι η από κοινού διοργάνωση εκπαιδεύσεων (θεωρητικών και πρακτικών) για να ενδυναμωθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες και να ενισχυθεί η ετοιμότητα των τελικών χρηστών (υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οικονομικές αρχές και υπηρεσίες πληρωμών, οργανισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων, Μονάδες Οικονομικών Πληροφοριών κ.λπ.) γύρω από θέματα αντιμετώπισης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο την ευχερέστερη αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών. Επιπροσθέτως, μέσω του έργου, θα παρασχεθούν τεχνικές λύσεις βασισμένες σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την απόκτηση δεδομένων και την ανάλυση οικονομικών συναλλαγών (π.χ. συναλλαγές κρυπτονομισμάτων), καθώς και ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών που θα βασίζεται σε αποκεντρωμένες τεχνολογίες, για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών, με την έγκαιρη ανταλλαγή ψηφιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, το έργο θα αναπτύξει το κατάλληλο πλαίσιο για την κοινή χρήση οικονομικών δεδομένων με στόχο τη μοντελοποίηση ύποπτης συναλλακτικής συμπεριφοράς στα σημεία εισόδου και εξόδου μεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφιακής οικονομίας, θα παρακολουθεί την οικονομική «διαδρομή» που ακολούθησαν οι εγκληματίες, θα βελτιώσει τις ερευνητικές δυνατότητες των φορέων επιβολής του νόμου και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην εγκληματολογική έρευνα.

Το ΙΠΤΗΛ θα είναι ο Επιστημονικός και Τεχνικός Διαχειριστής του έργου CTC. Επίσης ηγείται του πακέτου εργασίας αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων καθώς και τη συσχέτιση πληροφοριών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο: (1) την ανάλυση δραστηριοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα για τον εντοπισμό ύποπτων ροών χρημάτων, και (2) τη συσχέτιση δεδομένων μεταξύ ετερογενών πηγών για τον εντοπισμό κακόβουλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιπλέον, το ΙΤΠΗΛ είναι υπέυθυνο για την ανάπτυξη εργαλείων για την ανακάλυψη σχετικού υλικού (κειμένων) στο διαδίκτυο (Surface και Dark Web), καθώς και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην ανάλυση των εν λόγω κειμένων με σκοπό την υποστήριξη της αναγνώρισης ύποπτων δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων για παράνομο εμπόριο και χρηματοδότηση. Τέλος, η αναγνώριση προτύπων τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης μια από τις δραστηριότητες του ΙΠΤΗΛ στο πλαίσιο του έργου. Εκεί το ΙΠΤΗΛ έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό των τρεχουσών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ύποπτων προτύπων σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τρομοκρατικές και εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για την ανάπτυξη ενός εργαλείου βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό, από ετερογενείς πηγές δεδομένων, ύποπτων οικονομικών συναλλαγών που υποδεικνύουν ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Κοινοπραξία

  • Kentro Meleton Asfaleias, Greece
  • Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis, Greece
  • Crime and Tech SRL, Italy
  • Data centric Services SRL, Romania
  • Hochshcule fur den Offentlichen Dienst in Bayern, Germany
  • Polismyndigheten Swedish Police authority, Sweden
  • Hellenic Police, HP
  • Scorechain SA, Luxembourg
  • SIA Spa, Italy
  • Abi Lab- Centro di ricerca e innovazione per la banca, Italy

Επικοινωνία

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr

Δρ. Πέτρος Δάρας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 156) +30 2311 257755
Fax: +30 2310 464164
Email: daras@iti.gr