Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

CIRCE

Σημασιολογική δεικτοδότηση και ανάκτηση πολυμέσων βασισμένη στο περιεχόμενο σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Ουγγαρίας
Ημερομηνία Έναρξης:01 Δεκ 2004
Διάρκεια:24 μήνες
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:11.740
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

ΓΓΕΤ, Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Ουγγαρίας, 2004-2006. Αντικειμενικός σκοπός του έργου είναι ο ορισμός και η υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής για την σημασιολογική δεικτοδότηση και ανάκτηση πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο, και τον διαμοιρασμός της γνώσης που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης από το σύνολο των χρηστών.

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: