el   en  

CHRODIS-PLUS

Implementing good practices for chronic diseases

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HP-JA-2016
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Joint Action on chronic diseases
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2017
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:4.999.999 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:83.460 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Η Ευρώπη καταβάλλει βαρύ τίμημα για τις χρόνιες ασθένειες (ΧΑ): εκτιμάται ότι οι ΧΑ κοστίζουν στην ΕΕ 115 δισεκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς το 0,8% του ΑΕΠ ετησίως. Ο παραπάνω αριθμός δεν περιλαμβάνει την πρόσθετη απώλεια σχετικά με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και την χαμηλή παραγωγικότητα των ατόμων που ζουν με χρόνια προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η φιλοδοξία για μια Ευρώπη που προάγει την υγεία απαλλαγμένη από ΧΑ, όπου μπορεί να αποφευχθεί ο πρόωρος θάνατος και η αναπόφευκτη αναπηρία, είναι παρούσα. Οι πρωτοβουλίες για τις ΧΑ βασίζονται σε τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους: την προαγωγή της υγείας και την πρωτοβάθμια πρόληψη ως μέσο για τη μείωση του αντίκτυπου των ΧΑ, την ενδυνάμωση των ασθενών, την αντιμετώπιση της λειτουργικής υποβάθμισης και της ποιότητας ζωής ως κύριες συνέπειες των ΧΑ και τέλος την καθιέρωση συστημάτων υγείας βιώσιμων και ανταποκρινόμενων στη γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την επιδημιολογική μετάβαση (αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ΧΑ και προσδοκώμενης διάρκεια ζωής) τα οποία έχουν ως συνέπεια την αύξηση του επιπολασμού των ΧΑ. Στην παρούσα κοινή δράση, CHRODIS-PLUS, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη μέσω των διακρατικών πρωτοβουλιών που προσδιορίστηκαν στο έργο JA-CHRODIS για τη μείωση του αντίκτυππου των ΧΑ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας. Το CHRODIS-PLUS στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών με αποδεδειγμένη επιτυχία σε καθέναν από τους τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους που αναφέρονται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό, συνολικά 42 δικαιούχοι που εκπροσωπούν 20 ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν για την υλοποίηση πιλότων και την δημιουργία πρακτικής γνώση. Οι πρακτικές που θα εφαρμοστούν θα βασίζονται στη συλλογή πολιτικών, στρατηγικών και παρεμβάσεων που ξεκίνησαν στο JA-CHRODIS και στις αντίστοιχες εκθέσεις, όπως για παράδειγμα το Μοντέλο Ολοκληρωμένης Πολυμορφικής Φροντίδας ή οι Συστάσεις για τα κριτήρια ποιότητας διαβήτη και τα εθνικά σχέδια. Κατά τη διάρκεια των 36 μηνών, το CHRODIS-PLUS θα διαδώσει τις δραστηριότητές της, θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει την πρόοδο με σκοπό να επαληθεύσει την πρόοδο και τον αντίκτυπο της δράσης. Παράλληλα, το CHRODIS-PLUS θα αναζητήσει συνέργειες με πρωτοβουλίες διεθνών / περιφερειακών / τοπικών πολιτικών. Τέλος το έργο μέσο του Διοικητικού Συμβουλίου των εκπροσώπων των Υπουργείων Υγείας της Ευρώπης, το οποίο αποτελεί το κλειδί της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του CHRODIS-PLUS, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης σκοπεύει στην έγκριση της του τελικού σχεδίου δράσης ώστε να γίνει εμφανής η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της παρούσας διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ΧΑ και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των JA-CHRODIS και CHRODIS-PLUS μετά το 2020.

Κοινοπραξία

 • INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) – Spain
 • ASOCIACION CENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN INVESTIGACION SOBRE CRONICIDAD (KRONIKGUNE) – Spain
 • HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (CIPH) – Croatia
 • INSTITUT NATIONAL DU CANCER GIP (INCa) – France
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (TUD) – Germany
 • UNIVERSITAET ULM (UULM) – Germany
 • KLINIKUM DER UNIVERSITAET REGENSBURG (UHREG) – Germany
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH) – Greece
 • Orszagos Onkologiai Intezet (OOI) – Hungary
 • OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG (OVGU) – Germany
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) – Greece
 • EMBAETTI LANDLAEKNIS (DOHI) – Iceland
 • HEALTH SERVICE EXECUTIVE HSE (HSE) – Ireland
 • INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH IN IRELAND LIMITED (IPH) – Ireland
 • AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (ASL TO3) – Italy
 • FORUM EUROPEEN DES PATIENTS (FPE) (EPF) – Luxembourg
 • FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA (FINCB) – Italy
 • ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS) – Italy
 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETO LIGONINE KAUNO KLINIKOS (KAUNO KLINIKOS) – Lithuania
 • HIGIENOS INSTITUTAS (HI) – Lithuania
 • Ministry for Health - Government of Malta (MFH) – Malta
 • RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (RIVM) – Netherlands
 • FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY OF BELGRADE (UBEO) – Serbia
 • INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE 'MILAN JOVANOVIC - BATUT' (IPHS) – Serbia
 • MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MoH SK) – Slovakia
 • NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) – Slovenia
 • AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIO SANITARIES DE CATALUNYA (AQUAS) – Spain
 • CONSEJERIA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (CSJA) – Spain
 • CONSEJERIA DE SANIDAD DE CANTABRIA (CSC) – Spain
 • INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS) – Spain
 • MINISTERO DELLA SALUTE (MoHIT ) – Italy
 • SEMMELWEIS EGYETEM (SU) – Hungary
 • VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS (VULSK) – Lithuania
 • VLAAMS GEWEST (VL O) – Belgium
 • NATSIONALEN CENTAR PO OBSHTESTVENO ZDRAVE I ANALIZI (NCPHA) – Bulgaria
 • EUROHEALTHNET ASBL (EHNet) – Belgium
 • TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL) – Finland
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS (VU) – Lithuania
 • MINISTERIO DA SAUDE – REPUBLICA PORTUGUESA (MS) – Portugal
 • SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (BHTC) – Belgium
 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) – Italy
 • NARODOWY INSTYTUT GERIATRII REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM.PROF.DR HAB. MED. ELEONORY REICHER (NIGRiR) – Poland

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr