Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Biosec

Biometrics and Security

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies - Integrated Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2004
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:9.511.878 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:402.500 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης

Recent investigations carried out in Europe and the USA (BioVision, BKnC) identified the main

deficiencies that yielded to a certain underdevelopment of Biometrics with respect to its

potentialities and to ten-years-ago goals. BioSec will address most of these open issues and

will provide the basis for improving and developing new sensors, algorithms, procedures and

applications, towards the AmI Space, with new security requirements in an open environment.

In particular, research will be focused on these issues: scientific/technological (such as 3D biometrics and aliveness detection); user-centred (acceptance, usability and legal framework); and application-related (such as secure interoperable biometric tokens and remote authentication).

Κοινοπραξία

- Telefónica Investigación y Desarrollo S.A.U. (Spain) (Coordinator)

Sisäasiainministeriö - Ministry of the Interior Finland
Finnair Ltd (Finland)
Tampereen Yliopisto - University of Tampere Finland
Valtion Teknillinen Tutkimuskeksus - VTT Electronics Finland
Biometrika SRL (Italy)
Università degli Studi di Bologna (University of Bologna)(Italy)

Etra Investigación y Desarrollo, S.A. (Spain)

Universidad Carlos III de Madrid (University Carlos III of Madrid) (Spain)
Universidad Politecnica de Madrid (University Politechnic of Madrid) (Spain)
Universitat Politecnica de Catalunya (University Politechnic of Catalonia) (Spain)
Ibermática S.A. (Spain)
Universität zu Köln (University of Cologne) (Germany)
Mediascore Gmbh (Germany)
Siemens Aktiengesellschaft (Germany)
Giesecke & Devrient Gmbh (Germany)
ATMEL Grenoble (France)
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Greece)
Expertnet SA (Greece)
Aristotle University Of Thessaloniki (Greece)
VCON Telecommunications (Israel)
Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa (Poland)
Katholieke Universiteit Leuven Research and Development (Belgium)

Επικοινωνία

Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτου:

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ. οδού Πανοράματος - Θέρμης
57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164

Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 996351
Fax: +30 2310 996342

E-mail: michael@iti.gr

Επικοινωνία

Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257776
Fax: +30 2310 474128
Email: malasiot@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: