el   en  

AgeingAtWork

Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon 2020 – Digital Transformation in health and care
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2019
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.995.750 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:781.250 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Το έργο AgeingAtWork θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εξατομικευμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των ηλικιωμένων εργαζομένων (ηλικίας άνω των 50 ετών) με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων εργασιακών περιβαλλόντων και την ευέλικτη διαχείριση των συνεχώς εξελισσόμενων αναγκών τους. Τα προηγμένα δυναμικά εικονικά μοντέλα των εργαζομένων (Advanced Dynamically Modified Virtual Employee Models) θα ενσωματώνουν τις δεξιότητες, τους φυσικούς, γνωστικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες των εργαζομένων, ενώ θα μπορούν να επεκτείνονται από το εργασιακό πλαίσιο προς τι πτυχές εκείνες της προσωπικής ζωής οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, την υγεία και την ευημερία. Τα εικονικά μοντέλα χώρου εργασίας (Virtual workspace models) θα κωδικοποιούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας (εργοστάσιο, υπαίθριο χώρο εργασίας, οικία), τόσο σε φυσικά όσο και σε σημασιολογικά επίπεδα αλλά και σε επίπεδο διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον των μοντέλων αυτών, μια μονάδα υπολογιστικής νοημοσύνης (Artificial intelligence) θα είναι υπεύθυνη για: (α) την αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων χρήσης και των αναγκών με σχέση με τις τις εργασιακές συνθήκες, τόσο από την άποψη της εργονομίας, όσο και των θεμάτων υγείας, ασφάλειας και την ανάθεσης καθηκόντων, β) την πραγματοποίηση εξατομικευμένων προγνωστικών προσομοιώσεων σχετικά με τη λειτουργικότητα, την υγεία και την ευημερία. Στη συνέχεια, θα δίνονται συστάσεις τόσο στον εργαζόμενο όσο και στην εταιρεία (υπό αυστηρούς περιορισμούς που θα σέβονται την ιδιωτική ζωή) σχετικά με τον τρόπο που οι συνθήκες εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν για να υπάρχει βελτίωση.

Τα μοντέλα των εργαζομένων (Worker Models) θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν υπό τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα για τους εργαζομένους, τόσο κατά την παραμονή τους στο σπίτι η στην εργασία, όσο και όταν αυτοί βρίσκονται εν κινήσει. Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της εργασίας και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα αναπτυχθούν εργαλεία που θα είναι διαισθητικά, προσαρμοσμένα στα δεδομένα του καθενός χρήστη και φιλικά προς τους ηλικιωμένους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται εργαλεία Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (Virtual/Augmented Reality) και τηλε-παρουσίας (teleprsence) που θα έχουν επίγνωση του πλαισίου και του περιβάλλοντος χρήσης τους (Context-awareness), περιβάλλοντα Δια Βίου Μάθησης και διαμοιρασμού γνώσης. Επιπλέον θα παρέχονται: ένας πρωτότυπος ‘απανταχού παρόν’ εικονικός σύμβουλος (Ambient Virtual Coach -AVC) ο οποίος θα διαθέτει εμφατική οπτική αναπαράσταση (Avatar) προκειμένου να παρέχει διακριτικές ειδοποιήσεις προς τον χρήστη, ένα προσαρμοστικό περιβάλλον εργασίας που θα κάνει χρήση των αρχών της Οπτικής Αναλυτικής (Visual Analytics), ένα σύστημα παροχής κινήτρων βασισμένο σε ανταμοιβές το οποίο θα στοχεύει στην υιοθέτηση θετικής στάσης και ισορροπημένης συμπεριφοράς στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχονται με σκοπό την παροχή διάχυτης υποστήριξης αφενός μεν της λειτουργικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, αφετέρου δε της εν γένει ευημερίας. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστοκεντρικής σχεδίασης (User-Centered Design)) και θα αξιολογηθεί σε δύο πιλοτικά σημεία εφαρμογής που σχετίζονται με τις βασικές διαδικασίες της λεγόμενης Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), η οποία χαρακτηρίζεται από τη διασύνδεση των μηχανών με τα συστήματα πληροφορικής και την πλήρη ψηφιοποίηση των φυσικών διαδικασιών.

Κοινοπραξία

 • CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH) - Greece
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - Spain
 • SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - Germany
 • MYSPHERA SL - Spain
 • PANEPISTIMIO PATRON - Greece
 • SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED - UK
 • CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY - Poland
 • INSTITUT FUR ARBEITSMEDIZIN, SICHERHEITSTECHNIK UND ERGONOMIE ASER EV - Germany
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - Belgium
 • Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC - Greece
 • ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE ARIDOS- Spain
 • MULTIMED ENGINEERS SRL - Italy
 • HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD - Cyprus

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr