el   en  

ASGARD

Analysis System for Gathered Raw Data

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon H2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2016
Διάρκεια:42 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:11.975.889 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:513.375 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Πέτρος Δάρας

Η ραγδαία αύξηση του όγκου των εγκληματολογικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, που διατίθεται είτε από ιδιωτικές είτε από δημόσιες πηγές, καθιστά ολοένα και δυσκολότερο το έργο των αστυνομικών αρχών ως προς την επεξεργασία και αναζήτηση σημαντικής πληροφορίας μέσα σε αυτά. Η απουσία κατάλληλων εργαλείων για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση τεράστιου όγκου ετερογενών δεδομένων έχει οδηγήσει σε αξιοσημείωτο όγκο ανεκμετάλλευτης πληροφορίας.

Το έργο ASGARD στοχεύει στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας αποτελούμενης από Αστυνομικές Υπηρεσίες και φορείς τεχνολογίας, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την επίτευξη καινοτόμων εργαλείων εξαγωγής, ανταλλαγής και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων ψηφιακών πειστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και κυβερνο-εγκλημάτων). Η ευφυΐα και ικανότητα πρόβλεψης των εν λόγω εργαλείων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους του ASGARD. Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα στον τομέα της πληροφορικής και θα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε είναι άμεσα διαθέσιμα από τις αστυνομικές αρχές για έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών και άλλων υποθέσεων.

Στο έργο ASGARD, ο ρόλος των τελικών χρηστών, της αστυνομίας, είναι υψίστης σημασίας. Η συμμετοχή τους στο έργο περιλαμβάνει δυο διακριτές φάσεις: (i) στην πρώτη φάση, μια σχετικά κλειστή κοινωνία από επιλεγμένους αστυνομικούς φορείς θα καθορίσει ένα βασικό σύνολο εργαλείων πρώτης προτεραιότητας για την αστυνομία, θα συμβάλλει στην υλοποίησή τους, θα συμμετάσχει στην πιλοτική δοκιμή και αξιολόγησή τους σε πραγματικές συνθήκες συμβάλλοντας στην περεταίρω βελτίωση τους, και (ii) στη δεύτερη φάση, η κοινωνία θα “ανοίξει” με στόχο να συμπεριλάβει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό από ενδιαφερόμενους αστυνομικούς φορείς. Τρεις τελικές επιδείξεις έχουν προβλεφτεί: (i) επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων από μεγάλο όγκο δεδομένων, (ii) ανταλλαγή δεδομένων βοηθώντας στην επίγνωση της κατάστασης, (iii) κυβερνο-εγκλήματα.

Το ASGARD θα υλοποιηθεί βασιζόμενο στα εξής:

1. Σενάρια χρήσης: θα καθοδηγούνται από τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι θα καθορίσουν τις απαιτήσεις.

2. Διαδικασίες (Processes): θα ενσωματώνουν την ευφυΐα η οποία χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές.

3. Τεχνολογία: στα πρώτα στάδια υλοποίησης, θα αξιοποιηθεί η αιχμή της τεχνολογίας που είναι ήδη διαθέσιμη, ενώ στη συνέχεια, θα εξελιχθεί περεταίρω ώστε να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες στους χρήστες.

4. Τέλος, κοινωνικά, ηθικά, νομικά θέματα και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για την επιτυχία του έργου.

Κοινοπραξία

 • Fundacion centro de tecnologias de interaccion visual y comunicaciones VICOMTECH (Spain)
 • ADITESS Advanced Integrated Technology Solutions & Services LTD (Cyprus)
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Austria)
 • Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputacion (Spain)
 • Bundeskriminalamt (Germany)
 • Bundesministerium fur Inneres (Austria)
 • Center for Security Studies (Greece)
 • Center of Risk- and Crises Management (Austria)
 • Centre For Research and Technology Hellas (Greece)
 • Commissariat a l’energie atomique et aux energies alternatives (France)
 • Dublin City University (Ireland)
 • ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A. (Italy)
 • Home Office Centre for Applied Science and Technology (UK)
 • INOV INESC Inovacao (Portugal)
 • International Business Machines (Ireland)
 • Italian Carabinieri (Italy)
 • L-1 Identity Solutions AG (Germany)
 • Ministere de l’Interieur- Prefecture de Police (France)
 • Ministerio del Interior (Guardia Civil) (Spain)
 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (Belgium)
 • Nationellt forensiskt centrum – NFC (Sweden)
 • Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands)
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (Netherlands)
 • Policia Judiciaria (Portugal)
 • POLIISIHALLITUS – Finish National Police (Finland)
 • Projecto Desenvolvimento Manutencao Formacao e Consultadoria (Portugal)
 • Securiq Sistemas, S.L. (Spain)
 • Totalforsvarets forskningsinstitut (Sweden)
 • Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy)
 • Universiteit van Amsterdam (Netherlands)
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin NUID (Ireland)
 • University of Konstanz (Germany)
 • Ulster University (UK)

Επικοινωνία

Δρ. Πέτρος Δάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 156) +30 2311 257755
Fax: +30 2310 464164
Email: daras@iti.gr