el   en  

AI4EU

A European AI On-Demand Platform and Ecosystem

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020 ICT-26-2018-2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2019
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:20.069.123 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:84.375 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Στόχος του έργου AI4EU είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται "κατά παραγγελία" από ενδιαφερόμενους σε ερευνητικά και εμπορικά προγράμματα. Η πλατφόρμα έχει στόχο να προσφέρει λύσεις ΤΝ σε εμπορικούς, βιομηχανικούς ή κοινωνικούς φορείς, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε γνώση, αλγορίθμους και εργαλεία για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση καινοτόμων εφαρμογών. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη ενός οικοσυστήματος από ερευνητές, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, σπουδαστές, κλπ, γύρω από ένα κοινό σημείο πρόσβασης σε υπηρεσίες ΤΝ. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από τρεις κύριους άξονες: α) τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κοινότητας ΤΝ, αποτελούμενης από πολλών τύπων χρήστες, όπως επιστήμονες, προγραμματιστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς-ηγέτες σε τεχνολογίες ΤΝ, εκπαιδευτικούς/σπουδαστές, κυβερνητικούς οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, ομάδες ΤΝ, καθώς και το ευρύ κοινό· β) την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για εύκολη και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ΤΝ, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε από τους παραπάνω φορείς, να είναι επεκτάσιμη και να μπορεί να συνδεθεί εύκολα με άλλες πλατφόρμες, να διασφαλίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ ομάδων, να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, και να προάγει τη διαφάνεια και την επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών· γ) την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ΤΝ, δίνοντας προτεραιότητα στο να είναι επεξηγήσιμες, ασφαλείς, συνεργατικές, να μπορούν να συνδυάζουν υπάρχουσες μεθόδους και να μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες που ενέχουν αβεβαιότητα, περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα και περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους.

Το ΙΠΤΗΛ, στα πλαίσια του έργου AI4EU, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής AI4IoT της πλατφόρμας AI4EU, σχετικής με την παρακολούθηση και ανάλυση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για ιατρικές εφαρμογές. Η πιλοτική εφαρμογή θα χρησιμοποιεί μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων σχετικών με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών, την μέτρηση των αποτελεσμάτων της μόλυνσης, την πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων και επιπτώσεων στους ανθρώπους, την οπτικοποίηση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, και την υποβοήθηση των σχετικών αρχών για λήψη αποφάσεων. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει μέσα από ένα δίκτυο αισθητήρων (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) μέτρησης των επιπέδων CO2, SO2 και σωματιδίων σκόνης, σε συνδυασμό με δεδομένα από δελτία καιρού, δορυφορικά δεδομένα από την υπηρεσία Copernicus, και δεδομένα από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Κοινοπραξία

 • THALES SERVICES SAS (Coordinator) (THA), France
 • ABB AS (ABB), Norway
 • AGI RESEARCH S.R.O. (AGI), Czech Republic
 • ALLIANZ SE (ALZ), Germany
 • ATOS SPAIN SA (ATOS), Spain
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUT), Greece
 • BLUMORPHO SAS (BLU), France
 • BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM (BME), Hungary
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), France
 • BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION (BSC), Spain
 • FUNDACION CARTIF (CAR), Spain
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), France
 • CINECA (CIN), Italy
 • CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CNR), Italy
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS), France
 • AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), Spain
 • NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" (DEM), Greece
 • DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH (DFKI), Germany
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR), Germany
 • EIT DIGITAL (EIT), Belgium
 • EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM (ELTE), Hungary
 • EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY SCRL (EOS), Belgium
 • FUNDINGBOX RESEARCH APS (FBA), Poland
 • FONDAZIONE BRUNO KESSLER (FBK), Italy
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (FHG), Germany
 • FRANCE DIGITALE (FRD), France
 • FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (FRTH), Greece
 • FORUM VIRIUM HELSINKI OY (FVI), Finland
 • GRASSROOTS ARTS AND RESEARCH UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) (GAR), Germany
 • HUB FRANCE IA (HIA), France
 • FONDATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE IDIAP (IDI), Switzerland
 • INDUSTRIAL DATA SPACE EV (IDSA), Germany
 • INSTITUT MINES-TELECOM (IMT), France
 • INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (INR), France
 • ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO (ISTR), Portugal
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (ITI), Greece
 • INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI), Slovenia
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT), Germany
 • KNOW-CENTER GMBH RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN BUSINESS & BIG DATA ANALYTICS (KNO), Austria
 • UNIVERSITY OF LEEDS (LDS), UK
 • LOUPE 16 LTD. (LOU), Germany
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (LPZ), Italy
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (NTNU), Norway
 • NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY (NUI), Ireland
 • OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONR), France
 • ORANGE SA (ORA), France
 • OREBRO UNIVERSITY (ORU), Sweden
 • PG WCONSULTING (PGC), France
 • PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. (PHI), Netherlands
 • UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE (PPS), France
 • QWANT (QWT), France
 • SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (SAG), Germany
 • SAP SE (SAP), Germany
 • SMILE (SMI), Luxembourg
 • SMARTRURAL S.L.L. (SMR), Spain
 • SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (SRL), Norway
 • THALES ALENIA SPACE FRANCE (TAS), France
 • THOMSON LICENSING (TEC), France
 • TELENOR ASA (TEL), Norway
 • TILDE SIA (TIL), Latvia
 • THALES SA (TRT), France
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN (TUB), Germany
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TUD), Netherlands
 • TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH (TUK), Slovakia
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM), Germany
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (TUW), Austria
 • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UBO), Italy
 • UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND CORK (UCC), Ireland
 • UNIVERSIDADE DE COIMBRA (UCO), Portugal
 • UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA), France
 • UNILEVER U.K. CENTRAL RESOURCES LIMITED (UNI), UK
 • ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (UOA), Greece
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC), Spain
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM), Spain
 • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (USI), Italy
 • SORBONNE UNIVERSITE (USO), France
 • UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA (UVE), Italy
 • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB), Belgium
 • WOMEN IN AI (WAI), France
 • WAVESTONE ADVISORS (WAV), France

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr