Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

AGENT ACADEMY

A Data Mining Framework for Training Intelligent Agents

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies
Ημερομηνία Έναρξης:01 Νοέ 2001
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.100.467 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:880.739 EUR

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: