el   en  

7SHIELD

Safety and Security Standards of Space Systems, ground Segments and Satellite data assets, via prevention, detection, response and mitigation of physical and cyber threats

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-SU-INFRA-2019
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2020
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:6.969.568 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:595.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Στέφανος Βροχίδης

Το έργο 7SHIELD ασχολείται με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα (resilience) των επίγειων τμημάτων των διαστημικών συστημάτων της ΕΕ, ικανοποιώντας τα διατομεακά και διακλαδικά κριτήρια των υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ (2008/14). Η αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμματος γεωσκόπησης της ΕΕ, Copernicus, έχει δημιουργήσει τις δυνατότητες για μια νέα αγορά παρέχοντας τεράστιες ποσότητες δορυφορικών δεδομένων που λαμβάνονται από τα επίγεια τμήματα των διαστημικών συστημάτων και εξυπηρετούν τόσο κυβερνητικούς όσο και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς. Συνεπώς οι φυσικές επιθέσεις καθώς και οι κυβερνοεπιθέσεις στις εγκαταστάσεις ή στα δίκτυα επικοινωνίας των κρίσιμων αυτών υποδομών, θα επέφερε δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια, την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και των δημόσιων αρχών. Μια φυσική επίθεση σε ένα διαστημικό επίγειο τμήμα καθιστά από τη μια πλευρά προβληματική τη διανομή δορυφορικών δεδομένων και, από την άλλη πλευρά, μια κυβερνοεπίθεση στην αποθήκευση, την πρόσβαση και την ανταλλαγή δεδομένων επηρεάζει όχι μόνο την αξιοπιστία των διαστημικών δεδομένων αυτών καθ’ αυτών, αλλά και τα πρότυπα ποιότητάς τους αναφορικά με την ανιχνευσιμότητα (findability), προσβασιμότητα (accessibility), διαλειτουργικότητα (interoperability) και επαναχρησιμοποίηση (reusability) τους. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στους μηχανισμούς παρακολούθησης που ενσωματώνουν ρομποτικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το έργο 7SHIELD αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πολύπλοκων απειλών καλύπτοντας όλα τα μακροστάδια του κύκλου διαχείρισης κρίσεων, συγκεκριμένα τις φάσεις πριν από την κρίση, κατά τη διάρκειά της και μετά την κρίση. Ειδικότερα, ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης εκτιμά το επίπεδο κινδύνου πριν από την εμφάνιση κυβερνοεπιθέσεων ή φυσικών απειλών. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, η ανίχνευση και η απόκριση είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ένα σχέδιο μετριασμού έχει σχεδιαστεί και ενημερώνεται αυτόματα για να προσφέρει γρήγορη ανάκαμψη μετά από εσκεμμένη επίθεση ή αποτυχία του συστήματος. Η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των ιδιωτικών εγκαταστάσεων των επίγειων διαστημικών τμημάτων υποστηρίζονται επίσης από σενάρια επιχειρησιακής συνέχειας, βασισμένα σε μια καινοτόμο ενορχήστρωση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και πρόβλεψης. Η 7SHIELD πλατφόρμα θα ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες για την ενοποίηση δεδομένων, την επεξεργασία και την ανάλυσή τους, τη μηχανική μάθηση και τα συστήματα συστάσεων (recommendation systems), την οπτικοποίηση δεδομένων και των αποτελεσμάτων ανάλυσης, την ασφάλεια δεδομένων και την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο. Η προτεινόμενη τεχνολογική λύση είναι σχεδιασμένη με την ενεργή συμμετοχή των ειδικών του χώρου και των τελικών χρηστών και συνεισφέρει στην χάραξη πολιτικής, την τυποποίηση και τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων και οδηγιών για τον προγραμματισμό και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών με στόχο τη συνέχιση των υπηρεσιών. Η αξιολόγηση και επίδειξη των τεχνολογιών του έργου θα λάβουν χώρα σε πέντε επίγειες εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων της Ευρώπης.

Η συμμετέχουσα ομάδα του ΕΚΕΤΑ έχει τον ρόλο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Υπευθύνου του έργου, ενώ είναι και υπεύθυνη για το Πακέτο Εργασίας που περιλαμβάνει τις τεχνικές ανίχνευσης των φυσικών απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την απόκριση σε έκτακτες καταστάσεις. Οι αναπτυσσόμενες λύσεις περιλαμβάνουν την όραση υπολογιστών μέσω τεχνικών αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης, την οντολογική μοντελοποίηση των φυσικών απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την ταξινόμηση των κρίσεων μέσω τις αξιολόγησης του κινδύνου στα επίγεια τμήματα των δορυφορικών συστημάτων.

Κοινοπραξία

 • Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Italy
 • Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis, Greece
 • Space Applications Services NV, Belgium
 • Sheffield Hallam University, United Kingdom
 • Serco Italia SpA
 • Ilmatieteen Laitos, Finland
 • Ethniko Asteroskopeio Athinon, Greece
 • INOV INESC Inovação - Instituto De Novas Tecnologias, Portugal
 • Satways - Proionta Kai Ypiresies Tilematikis Diktyakon Kai Tilepikinoniakon Efarmogon EPE, Greece
 • CS Systemes D Information SA, France
 • Deimos Space Sociedad Limitada Unipersonal, Spain
 • Deimos Engineering and Systems SLU, Spain
 • Dr. Frucht Systems Ltd, Israel
 • Resilience Guard GMBH, Switzerland
 • Ethniki Epitropi Tilepikoinonion &Tachydromeion, Greece
 • Kentro Meleton Asfaleias, Greece
 • Acceligence LTD, Cyprus
 • RESILTECH SRL, Italy
 • Hellenic Police, Greece
 • Centro Regionale Information Communication Technology scrl, Italy
 • Cyberlens BV, Netherlands
 • CS NOVIDY'S, France

Επικοινωνία

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr