Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Προσωπικό ΙΠΤΗΛ

Κύριο Επιστημονικό Προσωπικό

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

 • Καθ. Γ. Γραββάνης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Καθ. Ζ. Δουλγέρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Επικ.Καθ. Α. Κοράκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Καθ. Η. Κοσματόπουλος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών)
 • Καθ. Γ. Ροβιθάκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Καθ. Ε. Ταμπούρης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)
 • Καθ. Κ. Ταραμπάνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Λεκτ. Α. Τζάλλας (ΤΕΙ Ηπείρου)
 • Καθ. Α. Χατζηγεωργίου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι

  Βοηθοί Έρευνας

  Τεχνικό Προσωπικό

   Διοικητικό Προσωπικό

   Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
   τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
   email: