Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Βησσαρίων Παυλόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Beng, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, University of Essex (2000)
  • Msc, Τεχνολογίες επικοινωνίας ευρυζωνικών δικτύων και κινητής τηλεφωνίας, University of Kent at Canterbury (2001)
  • Msc, Πληροφοριακά συστήματα, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013)

Ο Βησσαρίων Παυλόπουλος από τον Σεπτέμβριο του 2003 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών τοπικών δικτύων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, κατανεμημένα περιβάλλοντα πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, συστήματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και εφαρμογές πολυμέσων.

Επικοινωνία

Κος Βησσαρίων Παυλόπουλος

Κτίριο B - Γραφείο 0.15
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 163)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: