Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Βικτωρία Δρόσου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Βιολόγου, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (1998)
  • Διδακτορικό δίπλωμα Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ (2005)

Η Βικτωρία Δρόσου αποφοίτησε το 1998 από το Τμήμα Βιολογίας (ΑΠΘ) και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία από το Τμήμα Χημείας (ΑΠΘ) το 2005. Από το 2005, έχει εργαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα στον τομέα της Υγείας και Αγρο-Βιοτεχνολογίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επικοινωνία

Βικτωρία Δρόσου

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: