Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Τραϊανός-Ιωάννης Θεοδώρου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2014)
  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Δ.Π.Ε (2016)

Ο Τραϊανός-Ιωάννης Θεοδώρου έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη τον Ιούλιο του 2014, επίσης κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει ασχοληθεί με την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και με των σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων, διαχείρισης γνώσης και σημασιολογικού ιστού. Από τον Απρίλιο του 2016 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Routing Policy Verification for Enhanced Energy Quality of Service and Security Monitoring in IoT Networks", 23rd Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2019), Nicossia, Cyprus, 2019.
  • K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Runtime and Routing Security Policy Verification for Enhanced Quality of Service of IoT Networks", Global IoT Summit (GIoTS 2019), Aarhus, Denmark, June 2019
  • A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Evacuation Management framework based on urban data & personalized mobility information", 4th IEEE International Conference on Big-Data computing service and Applications (IEEE BigDataService 2018), Bamberg, Germany, Mar. 2018.
  • A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Personalized Evacuation Guidance in Urban Environments", in Proc. of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece, Thesslaoniki, Greece, Sep. 2017.
  • T. Theodorou, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Short-Term Traffic Prediction Under both Typical and Atypical Traffic Conditions using a Pattern Transition Model", 3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Porto, Portugal, 22-24 Ap. 2017.

Επικοινωνία

Κος Τραϊανός-Ιωάννης Θεοδώρου

Κτίριο A - Γραφείο 1.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257809
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: