Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Θωμάς Θεοδωρίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Διαδικτύου, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2012)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάλυση πολύπλοκων δικτύων, διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας και συσχέτισης μεταξύ χρονοσειρών, εξόρυξη πληροφορίας από το διαδίκτυο, μηχανική μάθηση.

Δημοσιεύσεις:

Vafopoulos, M., Theodoridis, T., Kontokostas, D. (2011). Inter-viewing the Amazon Web Salespersons: Trends, Complementarities and Competition. Proceedings of the 15th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Kastoria, Greece, 299-303.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • T. Theodoridis, V. Solachidis, N. Vretos, P. Daras, "Human fall detection from acceleration measurements using a Recurrent Neural Network", International Conference on Biomedical and Health Informatics Thessaloniki, Greece, 18-21 November 2017
  • F. Alvarez, M. Popa, V. Solachidis, G. Hernandez, A. Belmonte-Hernandez, S. Asteriadis, N. Vretos, M. Quintana, D. Dotti, T. Theodoridis, P. Daras, "Behaviour analysis through multimodal sensing to improve Parkinson and Alzheimer patients quality of life", IEEE Multimedia Magazine (accepted for publication)
  • A. Belmonte-Hernandez, V. Solachidis, T. Theodoridis, G. Hernandez, G. Conti, N. Vretos, P. Daras, F. Alvarez, "Person Tracking Association Using Multi-modal Systems", 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Lecce, Italy, 29 Aug – 1 Sept, 2017
  • T. Theodoridis, D. Dotti, M. Popa, V. Solachidis, N. Vretos, P. Daras, G. Hernandez, F. Alvarez, A. Gonzales Paton, A. Lopez, "ICT4Life Open Source Libraries supporting Multimodal Analysis of different diseases", 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Lecce, Italy, 29 Aug – 1 Sept, 2017

Επικοινωνία

Κος Θωμάς Θεοδωρίδης

Κτίριο A - Γραφείο 2.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: