Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Θωμάς Θεοδωρίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Διαδικτύου, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2012)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάλυση πολύπλοκων δικτύων, διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας και συσχέτισης μεταξύ χρονοσειρών, εξόρυξη πληροφορίας από το διαδίκτυο, μηχανική μάθηση.

Δημοσιεύσεις:

Vafopoulos, M., Theodoridis, T., Kontokostas, D. (2011). Inter-viewing the Amazon Web Salespersons: Trends, Complementarities and Competition. Proceedings of the 15th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Kastoria, Greece, 299-303.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (8)

  • T. Theodoridis, V. Solachidis, K. Dimitropoulos, L. Gymnopoulos, P. Daras, "A Survey on AI Nutrition Recommender Systems", 12th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
  • A. Belmonte-Hernandez, T. Theodoridis, M. Burgos Gonzalez, G. Hernandez-Penaloza, V. Solachidis, J. Jimenez Ramos, F. Alvarez, N. Vretos, L. Carrasco, P. Daras, "A novel Framework for Physical Therapy Rehabilitation Monitoring and Assessment in Parkinson Disease Patients using Depth information", 12th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2019), June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
  • T. Theodoridis, V. Solachidis, K. Dimitropoulos, L. Gymnopoulos, P. Daras, "Survey on AI Nutrition Recommender Systems", 12th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2019), June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
  • F. Alvarez, M. Popa, V. Solachidis, G. Hernandez, A. Belmonte-Hernandez, S. Asteriadis, N. Vretos, M. Quintana, D. Dotti, T. Theodoridis, P. Daras, "Behavior Analysis through Multimodal Sensing for Care of Parkinson's and Alzheimer's Patients", in IEEE MultiMedia, vol. 25, no. 1, pp. 14-25, Jan.-Mar. 2018.
  • T. Theodoridis, V. Solachidis, N. Vretos, P. Daras, "Human fall detection from acceleration measurements using a Recurrent Neural Network", International Conference on Biomedical and Health Informatics Thessaloniki, Greece, 18-21 November 2017

Επικοινωνία

Κος Θωμάς Θεοδωρίδης

Κτίριο A - Γραφείο 2.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: