Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Πατενίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μαθηματικού Α.Π.Θ. (2018)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ (2018 - Σήμερα)

Ο Πατενίδης Αθανάσιος είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι φοιτητής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών", με κατεύθυνση "Τεχνολογίες Διαδικτύου και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων" του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχνικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονα, καλύπτουν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, καθώς και ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
Εργάζεται ως βοηθός έρευνας από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Αθανάσιος Πατενίδης

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: