Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Στέφανος Σταυροθεόδωρος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2004)
  • Μεταπτυχιακό Επιχειρηματικής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007)

Ο Στέφανος Σταυροθεόδωρος έλαβε το δίπλωμα του από το τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής το 2004 και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Επιχειρηματική Πληροφορική το 2007 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την υλοποίηση και συγκριτική μελέτη αλγορίθμων επίλυσης διαζυκτικών χρονικών περιορισμών.
Από τον Ιούλιο του 2016, εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Η προηγούμενη εργασιακή του εμπειρίες ξεκινά το 2012 και περιλαμβάνει ενασχόληση με σχέδιαση και ανάπτυξη λογισμικού.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού, βάσεις δεδομένων, δομές δεδομένων και σημασιολογικά μοντελα.

Επικοινωνία

Κος Στέφανος Σταυροθεόδωρος

Κτίριο A - Γραφείο 1.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: