Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Στέφανος Μακρής

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1995)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική Ε.Α.Π. (2005)

Ο Στέφανος Μακρής από τον Νοέμβριο του 2013 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Eργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος όπου ήταν υπεύθυνος για τον μηχανογραφικό σχεδιασμό και παρακολούθηση πιστοδοτικών προϊόντων και διαδικασιών, ποιοτικό έλεγχο και παραμετροποίηση συστημάτων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, ανάλυση και εξώρυξη δεδομένων.

Επικοινωνία

Κος Στέφανος Μακρής

Κτίριο B - Γραφείο 0.15
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 163)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: