Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σωτήρης Διπλάρης

Βοηθός Έρευνας

  • Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (2001)

Ο Σωτήρης Διπλάρης απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2001. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ. Παράλληλα, είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ, έχοντας συμμετάσχει σε διάφορα έργα FP5, FP6 και FP7 που σχετίζονται με επεξεργασία εικόνας, βιοϊατρική πληροφορική, και σημασιολογική γνώση σε πολυμέσα με εφαρμογές σε τομείς όπως τεχνολογία πληροφορικής, κατασκευές, υγεία, υπηρεσίες επείγουσας ανταπόκρισης και υπηρεσίες καταναλωτών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την βιοπληροφορική, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, αναπαράσταση γνώσης, και τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης ομιλίας.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • S. Diplaris, A. Flores, B. Sigurbjornsson, N. Tintarev, M. Escriche, R. van Zwol, I. Kompatsiaris, "Collective Intelligence in Mobile Consumer Social Applications", In Proc. 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), pp. 206-212, full paper, Athens, Greece, 13-15 June 2010
  • S. Diplaris, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, G. Banos, Z. Abas, "A decision-tree-based alarming system for the validation of national genetic evaluations", Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 52, Feb. 2006, pp. 21-35.
  • S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.

Επικοινωνία

Κος Σωτήρης Διπλάρης

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257778
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: