Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Άννα Σάτσιου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2002)
  • MSc. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Α.Π.Θ. (2004)
  • MSc. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης (2005)
  • PhD Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010)

Η Άννα Σάτσιου αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. το 2002, ενώ το 2004 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ κ του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 2005 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2010 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τον Ιούλιο του 2005 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. συμμετέχοντας σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά έργα. Επιπλέον ήταν υπεύθυνη για τον τεχνικό και διαχειριστικό συντονισμό του δικτύου αριστείας στην επιστήμη του Διαδικτύου, FP7-NoE-EINS.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στην γενική περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση σε p2p εφαρμογές, μηχανισμούς κινήτρων και σχήματα συστάσεων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και συνεργατικές πλατφόρμες.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • A. Satsiou, L. Tassiulas, "Reputation-based Resource Allocation in P2P Systems of Rational Users", IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems, vol. 21 no.4,
pp. 466-479, April 2010
  • P. Antoniadis, B. Le Grand, A. Satsiou, L. Tassiulas, R. Aguiar, J. Barraca, S. Sargento, "Community Building over Neighbourhood Wireless Mesh Networks", IEEE Technology and Society Magazine, Vol. 27, Is. 1, pp 48-56, Spring 2008.

Επικοινωνία

Κτίριο Α - Γραφείο 2.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257808
Fax: +30 2310 474128

Email:

Dr. Anna Satsiou

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: