Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Περικλής Μήτκας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • D. Kehagias, P. Toulis, P. Mitkas, "A Long-Term Profit Seeking Strategy for Continuous Double Auctions in a Trading Agent Competition", in Lecture Notes in Computer Science 3955 Springer, pp. 116-126, May 18-20, 2006
  • P. Toulis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Mertacor: A Successful Autonomous Trading Agent", in 5th Intl. Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS’06), pp. 1191-1198, 9 May 2006
  • A. Symeonidis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques", Expert Systems with Applications (Elsevier), Vol. 25, No. 4., pp 589-602, November 2003
  • D. Kehagias, A. Symeonidis, P. Mitkas, "Towards improving Multi-Agent Simulation in safety management and hazard control environments", 2002 AI, Simulation and Planning in High Autonomous Systems - AIS'2002, 7-10 April, Lisbon, Portugal, 2002

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2310 996390
Fax : +30 2310 996447

Email:
Url: http://issel.ee.auth.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: