Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Παύλος Μελισσηνός

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΠΘ (2014)
  • Μεταπτυχιακό Πληροφορικής ΑΠΘ (εκτίμηση 2016)

.

Επικοινωνία

Κος Παύλος Μελισσηνός

Κτίριο B - Γραφείο 0.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ.148)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: