Κος Παντελής Τρόπιος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Παντελής Τρόπιος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ (2014)

Ο Παντελή Τρόπιος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2014, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Σχεδίαση και κατασκευή Έξυπνου Ρευματοδότη βασισμένου στον μικροεπεξεργαστή Arduino και το πρωτόκολλο επικοινωνίας Zigbee».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες δυναμικής διαχείρισης Έξυπνων Δικτύων Διανομής στοχεύοντας στην καλύτερη Ενεργειακή Απόδοση.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
  • D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Building Multi-Occupancy Analysis & Visualization Through Data Intensive Processing", 12th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'16), Thessaloniki, Greece, 16-18 Sep. 2016.

Επικοινωνία

Κος Παντελής Τρόπιος

Κτίριο A - Γραφείο 1.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257713
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: