Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Α.Π.Θ.(2011)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων, Α.Π.Θ. (2013)

Η Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου είναι πολιτικός μηχανικός (2011),απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων (2013), από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών σπουδών της, έχει εργαστεί, ως βοηθός ερευνητή στο εργαστήριο σεισμικής μηχανικής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Έχει εργαστεί για δύο χρόνια στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, στο τμήμα Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και Τεχνικών Μελετών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Φεβρουάριο του 2018, εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κα Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου

Κτίριο B
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257763
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: