Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Νικόλαος Μέλλιος

Βοηθός Έρευνας

  • Υποψήφιος διδάκτορας από τον Δεκέμβριο του 2013
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο: «Προσομοίωση Συστημάτων και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού» (2013)
  • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (2011)

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο ίδιο τμήμα με τίτλο: «Προσομοίωση Συστημάτων και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού» και διπλώματος Μηχανικού Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Γνωρίζω αγγλικά σε άριστο επίπεδο (κάτοχος Proficiency) και γερμανικά σε καλό επίπεδο (κάτοχος Zertifikat), Microsoft office, τα υδρολογικά μοντέλα προσομοίωσης Gms-Modflow, Hec-Ras, UTHbal και PCLake, το στατιστικό πακέτο SPSS, το σχεδιαστικό πακέτο Watercad, καθώς και το μαθηματικό μοντέλο Matlab. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πεδία που αφορούν στην διαχείριση υδατικών πόρων, στη βέλτιστη διαχείριση πόσιμου νερού, και στην εξυγίανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων. Η πρόβλεψη της ζήτησης νερού και της διαθεσιμότητάς του, η πρόβλεψη της ποιοτικής υποβάθμισης κ.α. αποτελούν αντικείμενα της ερευνητικής μου δραστηριότητας.

Επικοινωνία

Κος Νικόλαος Μέλλιος

Κτίριο B
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 24210 84622
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: