Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Νικόλαος Δημητρίου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2014)

Ο Νικόλαος Δημητρίου απέκτησε το δίπλωμα και το διδακτορικό δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2007 και 2014 αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του εργάστηκε ως βοηθός έρευνας και διδασκαλίας στο Eργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Παράλληλα έχει εργαστεί ως προγραμματιστής στον ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατάτμηση εικονοσειρών και την οπτική αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • T. Vafeiadis, N. Dimitriou, D. Ioannidis, T. Wotherspoon, G. Tinker, D. Tzovaras, "A framework for inspection of dies attachment on PCB utilizing machine learning techniques", Journal of Management Analytics, 2018 (accepted).
  • E. Taka, K. Papachristou, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "Physical Forces aware of Aging Simulation on Cultural Heritage Artifacts", 3DTV Conference 2017, accepted for publication
  • E. Taka, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "On the potential of Simulation enhanced Conservation of CH Artifacts", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977688.
  • N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Scan4Reco: Towards the digitized conservation of Cultural Heritage Assets via spatiotemporal (4D) Reconstruction and 3D Printing", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2016), 2016.
  • A. Drosou, N. Dimitriou, N. Sarris, A. Konstantinidis, D. Tzovaras, "Research directions for harvesting cross-sectorial correlations towards improved policy making", Data for Policy 2016, 2016.

Επικοινωνία

Κος Νικόλαος Δημητρίου

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +302311257797
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: