Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Νικόλαος Μπάστας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΠΘ (2007)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες ΑΠΘ (2009)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής ΑΠΘ (2015)

Ο Νικόλαος Μπάστας εργάζεται από τον Ιανουάριο του 2016 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές θεωρίας διάχυσης σε πολύπλοκα συστήματα, μελέτη κρίσιμων φαινομένων με χρήση τεχνικών percolation, ανάλυση στατικών και δυναμικών συστημάτων με τεχνικές θεωρίας γράφων, μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

Επικοινωνία

Δρ. Νικόλαος Μπάστας

Κτίριο A - Γραφείο 2.05
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257802
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: