Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Μηνάς Σπανόπουλος Καραλεξίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηνχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ. (2018)

Ο Μηνάς Σπανόπουλος-Καραλεξίδης είναι διπλωματούχος μηχανικός του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους προσομοίωσης, κυρίως στους τομείς του υπολογιστικού νέφους, σε συνδιασμό με μαζικά παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, και της στατικής ανάλυσης χρονισμού. Καθώς επίσης και μέθοδοι αραιών πινάκων και επαναληπτικές μέθοδοι. Από τον Μάρτιο του 2019, εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Μηνάς Σπανόπουλος Καραλεξίδης

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B.17
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257 (799)
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: