Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Μιχαήλ Χατζάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2015)

Ο Χατζάκης Μιχαήλ αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 2013 από το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ..
Τον Οκτώβριο του 2015 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο τμήμα, στην κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνονται τα 3D περιβάλλοντα, η εικονική πραγματικότητα και τα περιβάλλοντα μάθησης.
Από το Νοέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..

Επικοινωνία

Κος Μιχαήλ Χατζάκης

Κτίριο B - Γραφείο 1.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257733
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: