Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μάρθα Πολίτου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2008)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Α.Π.Θ. (2010)

Η Πολίτου Μάρθα, τον Ιούλιο του 2008 αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση τον τομέα των Ψηφιακών Μέσων.
Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 2010, ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα την κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη χρήση των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στην εκπαίδευση, μάθηση με χρήση τεχνολογιών πολυμέσων, και τέλος επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και βίντεο.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, M. Politou, E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, S. K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, A. Glushkova, C. Violioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, "Novel 3-D game applications for Intangible Cultural Heritage", in Proc. Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage 2015, Volos, Greece, 24-26 September 2015.

Επικοινωνία

Κα Μάρθα Πολίτου

Κτίριο B - Γραφείο 0.13
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: