Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαριγούλα Αλιαπούλιου

Διοικητικό Προσωπικό

  • - Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ (2008)
  • - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με θέμα "Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011)
  • - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με θέμα "Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη" (2017)

Ιούλιος 2013 – Μάιος 2019
Γραμματειακή υποστήριξη σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και διαχείριση οικονομικών στοιχείων.
Καθήκοντα / Αρμοδιότητες
1. Διαχείριση πελατών και προμηθευτών.
2. Σύνταξη και αρχειοθέτηση κειμένων
3. Ταξινόμηση φακέλων.
4. Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
5. Πληρωμή και καταχώρηση τιμολογίων.
6. Μισθοδοσία.
7. Έλεγχος παραστατικών.

Επικοινωνία

Κα Μαριγούλα Αλιαπούλιου

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310257757
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: