Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρία Ζαμπόκα

Βοηθός Έρευνας

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου.

Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το 2006 ως βοηθός έρευνας. Το αντικείμενο της περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, προγραμματισμό, διαχείριση προγραμμάτων καθώς και διοργάνωση επιστημονικών συνεδριών στα πλαίσια ερευνητικών έργων. Για 8 χρόνια συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή ελληνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων.

Από τον Νοέμβριο του 2009 συνεργάζεται με το the Visual Computing Laboratory του Ινστιτούτου.

Επικοινωνία

Κα Μαρία Ζαμπόκα

Κτίριο B - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 124)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: