Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρία Ελένη Καδόγλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2019)

Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ( Α.Π.Θ ) το 2019.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επεξεργασία σήματος, βαθιά μηχανική μάθηση, προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Επικοινωνία

Κα Μαρία Ελένη Καδόγλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: