Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Λέων Βύτανος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ (2019)

Ο Λέων Βύτανος έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής (Α.Π.Θ.) τον Νοέμβριο του 2019. Η πτυχιακή του εργασία αφορούσε Συστήματα Αναγνώρισης Χειρονομιών Μέσω Μηχανικής Μάθησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της τεχνολογίας λογισμικού και της αναγνώρισης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Επικοινωνία

Κος Λέων Βύτανος

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: