Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Λέανδρος Στεφανόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • *) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική (2016)
  • *) Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ (2013)

Ο Λέανδρος Στεφανόπουλος έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην “Ιατρική Πληροφορική” το 2016 (Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και το πτυχίο Μαθηματικών το 2013 (Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Η Διπλωματική του εργασία αφορούσε την ανάπτυξη ευφυών υποσυστημάτων διεπαφής, για αυτόματη αναγνώριση συναισθημάτων, σε εφαρμογές συμπεριφορικής πληροφορικής έξυπνων φορητών συσκευών.
Ασχολείται επαγγελματικά με την πληροφορική από το 2009 στους τομείς: 1) της κατασκευής, διαχείρισης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, 2) της ανάπτυξης Web και Android εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Από τον Ιανουάριο του 2017 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Λέανδρος Στεφανόπουλος

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 474128
Email:
Url: https://www.linkedin.com/in/leandros-stefanopoulos-569b556a/

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: