Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Λάζαρος Αποστολίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012)

Έλαβα το Δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 2012.
Από το Δεκέμβριο του 2013 εργάζομαι στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της ανάπτυξης και σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών, της εξόρυξης πληροφορίας από το διαδίκτυο και της οπτικοποίησης μεγάλων συνόλων δεδομένων

Επικοινωνία

Κος Λάζαρος Αποστολίδης

Κτίριο Α - Γραφείο 1.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
{LANG.BuildingΑ}
Τηλ.: +30 2311 257806
Fax: {LANG.FaxΑ}
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: