Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Κωνσταντίνος Τσέκας

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου (2017)

Ο Κωνσταντίνος Τσέκας έλαβε το πτυχίο της Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του 2017. Από τον Ιούνιο του 2019 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ως βοηθός έρευνας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της βαθιάς και μηχανικής μάθησης, της ανάλυσης δεδομένων και της αναγνώρισης προτύπων.

Επικοινωνία

Κος Κωνσταντίνος Τσέκας

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: