Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, ΑΠΘ (2010)
  • Διδακτορικό Πληροφορικής, ΑΠΘ (2018)

Ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής (BSc) και το διδακτορικό Πληροφορικής (PhD) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 2010 και 2018 αντίστοιχα. Είναι ερευνητικό μέλος αρκετών R&D προγραμμάτων. Επίσης, διδάσκει ένα μάθημα του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος ΠΡΟΜΕΣΙΠ της Ιατρικής Πληροφορικής, ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται στις περιοχές της έξυπνης εναπόθεσης πόρων των οπτικών δικτύων και της κυβερνοασφάλειας. Η διδακτορική του διατριβή έχει τίτλο «Ευφυή πρωτόκολλα για δίκτυα πρόσβασης και κορμού» και βασίζεται σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για ενεργειακή αποδοτικότητα και την αποδοτική χρήση πόρων. URL: https://ikee.lib.auth.gr/record/300297/?ln=el

Επικοινωνία

Κος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: