Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Κίμων Ιντζόγλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017)
  • Μεταπτυχιακό Πληροφορικού: Enterprise Cloud Computing, University College of Dublin (2018), Τμήμα Πλήροφορικής

Ο Κίμων Ιντζόγλου είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του University College of Dublin στο πεδίο του Eneterprise Cloud Computing.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο κομμάτι του διαδικτυακού προγραμματισμού και της ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Από τον Μάιο του 2019, εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Κίμων Ιντζόγλου

Κτίριο B - Γραφείο 17
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257 (799)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: