Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Ξυγωνάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2017)

Ο Ιωάννης Ξυγωνάκης έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) τον Ιούλιο του 2017, όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο: "Αποκωδικοποίηση νοερών κινήσεων μέσω ανάλυση σήματος σε επίπεδο εγκεφαλικών πηγών ενεργοποίησης από δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος" σε συνεργασία με το εργαστήριο ιατρικής φυσικής της Ιατρικής ΑΠΘ.
Η εμπειρία του περιλαμβάνει την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων (EEG), την ανάλυση δεδομένων, εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης, καθώς και την ανάπτυξη υλικού.
Έχει 6 δημοσιεύσεις και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης σε βιοϊατρικά δεδομένα για διάγνωση, οι διεπαφές υπολογιστή-εγκεφάλο, διεπαφές ανθρώπου-μηχανής.
Από τον Δεκέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Ιωάννης Ξυγωνάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: