Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Μόσχος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δ.Π.Θ. (2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα και Συστήματα, Karlsruhe Institute of Technology (Καρλσρούη, Γερμανία) & Royal Institute of Technology (Στοκχόλμη, Σουηδία) (2014)

Ο Ιωάννης Μόσχος εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιούλιο του 2016.
Τα κύρια ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν οικονομικά ενεργειακών συστημάτων, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και μετρητές, μικροδίκτυα, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακά συστήματα πληροφοριών, μοντέλα απόκρισης ζήτησης, μαθηματική βελτιστοποίηση, μηχανική μάθηση

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • D. Casado-Mansilla, I. Moschos, O. Kamara-Esteban, A. Tsolakis, C.E. Borges, S. Krinidis, D. Lopez-de-Ipina, D. Tzovaras, "GreenSoul: An IoT platform for empowering users’ energy efficiency in public buildings", International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (UCAmI’17), Philadelphia, USA, 7-10 October 2017.
  • D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, I. Moschos, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", Personal and Ubiquitous Computing, 21(3), 521-535.

Επικοινωνία

Κος Ιωάννης Μόσχος

Κτίριο A - Γραφείο 0.9
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257792
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: