Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ειδίκευση στα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Φυσική και Περιβαλλοντική Γεωγραφία]
 • Μεταπτυχιακό στις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία & Γεωργική Μηχανολογία, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ειδίκευση στα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διάβρωση]
 • Διδακτορικό στη Δασοπονία, Έδρα Σχεδιασμού Χρήσεων Γης και Προστασίας της Φύσης, Κέντρο Επιστημών Ζωής και Διατροφής (Center of Life and Food Sciences) Weihenstephan, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen) [Προσέγγιση κατανομής ημισφαιρικής ανάκλασης (BRDF), Φασματοραδιομετρία πεδίου, Γεωργία Ακριβείας]

Ο Ιωάννης Μανάκος εργάζεται και συνεργάζεται με ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών και ερευνητών τα τελευταία 19 έτη, λειτουργώντας υπό την αιγίδα, αλλά και εκτός αυτής, Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων, όπως

 • της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης (EARSeL), όπου διετέλεσε ως Πρόεδρος εώς τον Ιούνιο του 2014, και είναι Πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος ‘Τηλεπισκόπησης στη Χρήση/ Κάλυψη Γης’•
 • της Πρωτοβουλίας GEO Παγκόσμιων Οικοσυστημάτων του GEOBON στο πλαίσιο της Ομάδας Παρατηρήσεων της Γης (Group on Earth Observations), όπου ασκεί καθήκοντα υπευθύνου δράσεων
 • του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), διευθύνοντας το Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος για εφτά (7) έτη, ενώ ακολούθως της αναχώρησής του από τη θέση αυτή ορίστηκε Επικουρικός/ Επισκέπτης Καθηγητής στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • του Νότιου Κεντρικού και Ανατολικού Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Δικτύου Πληροφοριών (SCERIN) του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τη Δυναμική των Δασών και της Κάλυψης Γης (GOFC-GOLD) και του Παγκόσμιου Ηπειρωτικού Συστήματος Παρατήρησης (GTOS), όπου ασκεί καθήκοντα υπευθύνου δράσεων σε σχέση με την αξιολόγηση των χαρτών Παγκόσμιας Κάλυψης Γης ‘Global/Continental land cover products validation and intercomparison in the SCERIN area (Lead)’.

Κατεθέτει, συντονίζει ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Διμερή και Εθνικά έργα ερευνητικού ή και αναπτυξιακού χαρακτήρα (H2020s, FPs, INTERREGs, κτλ.) περισσότερο από μία δεκαετία (περί τα 35 πραγματοποιημένα διεθνή και εθνικά έργα). Τα αντικείμενα αυτών άπτονται σε θέματα Copernicus (GMES - Παγκόσμιας Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια), Τηλεπισκόπησης από ύψη πτήσης δορυφόρου και αεροπλάνου, καθώς και η συμπληρωματικότητα και συνέργεια με μετρήσεις πεδίου, Διαχείρισης Φυσικών Διαθεσίμων, Εκτίμηση Εδαφικής Διάβρωσης, Γεωργικές Πρακτικές και Παρακολούθηση αυτών, Γεωργία Ακριβείας, Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη, Διαχείριση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων, και Τουρισμού; όλα προσεγγιζόμενα από την άποψη της διαχείρισης/ ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων.
Το αρχείο δημοσιεύσεών του περιέχει πολυάριθμα άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές, Συμπόσια, Ημερίδες ή και ως Βιβλία. Τελευταία δημοσίευσε το βιβλίο του «Land Use and Land Cover Mapping in Europe – practices and trends», ως 18ο τόμο στα πλαίσια της σειράς επιστημονικών βιβλίων «Remote Sensing and Digital Image Processing» της Springer Verlag (επιτυγχάνοντας 45278 λήψεις κεφαλαίων της ηλεκτρονικής μορφής του βιβλίου από το 2014 έως το 2017).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iti.gr/~imanakos

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (34)

 • C. Boutsoukis, I. Manakos, M. Heurich, A. Delopoulos, "Canopy height estimation from single multispectral 2D airborne imagery using texture analysis and machine learning in structurally rich temperate forests", 2019, Remote Sensing, 11(23), 2853, DOI: https://doi.org/10.3390/rs11232853
 • G. Kordelas, I. Manakos, G. Lefebvre, B. Poulin, "Automatic Inundation Mapping Using Sentinel-2 Data Applicable to Both Camargue and Donana Biosphere Reserves", 2019, Remote Sensing, 11, 2251, DOI: 10.3390/rs11192251
 • I. Manakos, G. Kordelas, K. Marini, "Fusion of Sentinel-1 data with Sentinel-2 products to overcome non-favourable atmospheric conditions for the delineation of inundation maps", 2019, European Journal of Remote Sensing, DOI: 10.1080/22797254.2019.1596757
 • R. Lucas, P. Blonda, J. Bustamante, R. Diaz-Delgado, S. Giamberini, G. Kordelas, J. Goncalves, I. Manakos, M. Santoro, R. Sonnenschein, F. Weiser, L. Willm, R. Viterbi, "Enabling Earth Observation for Protected Areas", The ever growing use of Copernicus across Europe’s Regions - A selection of 99 user stories by local and regional authorities, 2018, Co-Production of the European Commission, the European Space Agency and the Network of European Regions Using Space Technologies, 120-121.
  http://www.nereus-regions.eu/wp-content/uploads/2017/10/PUBLICATION_Copernicus4regions_2018.pdf
 • C. Kalaitzidis, I. Manakos, "Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните технологии в земеделието - Application of remote sensing and geoinformation technologies in agriculture", in Наблюдение на Земята от Космоса: : Учебно помагало за самоподготовка в извънкласни дейности по природни науки/ Earth Observation from Space - Tutorial for individual work in extracurricular activities in natural sciences, 2018, L. Filchev Ed., Space Research and Technology Institute-Bulgarian Academy of Sciences, p. 190 (ISBN 978-619-7490-03-9/ eISBN 978-619-7490-04-6, DOI:10.3897/9786197490046) http://space.bas.bg/BG/magasin/Lecture_Notes_EEOBSS.pdf

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Κτίριο A - Γραφείο 2.12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: