Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Αγριόμαλλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Ε.Μ.Π. (2015)

O Ιωάννης Αγριόμαλλος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2015, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο "Μελέτη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση πολιτικών αντικατάστασης μπλοκ τελευταίου επιπέδου κρυφής μνήμης σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα", υπό την επίβλεψη του καθηγητή Νεκτάριου Κοζύρη.
Από τον Μάιο του 2016 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Ιωάννης Αγριόμαλλος

Κτίριο B - Γραφείο 0.1A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 155)
Fax: +30 2310 464164
Email:
Url: http://gr.linkedin.com/in/ioannis-agriomallos-59392b61

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: