Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ηλίας Καλαμαράς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)

Ο Ηλίας Καλαμαράς είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής προσωπικού και υλικού με χρήση της τεχνολογίας RFID.

Ως επαγγελματική εμπειρία, έχει εργαστεί στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής του ΑΠΘ (εξυπηρέτηση χρηστών) και έχει κάνει πρακτική άσκηση στην εταιρία Cardisoft Α.Ε. (τμήματα προγραμματισμού και τεχνικής υποστήριξης).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (11)

  • I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Consistency-based Multimodal Graph Embedding Method for Dimensionality Reduction", DSAA2017, accepted for publication.
  • I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
  • K. Mochament, A. Agathangelidis, E. Polychronidou, I. Kalamaras, P. Moschonas, C. Palaskas, K. Stamatopoulos, A. Chailyan, N. Overby, P. Marcatili, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "3D protein-structure-oriented discovery of clinical relations across Chronic Lymphocytic Leukemia patients", In International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), 2017, to appear.
  • A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
  • I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimed Tools Appl., 2016. doi:10.1007/s11042-016-3886-0

Επικοινωνία

Κος Ηλίας Καλαμαράς

Κτίριο A - Γραφείο 1.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257715
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: