Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γεώργιος Αδαμόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ κ Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2015)

Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ερευνητής του Τμηματος Μηχανικών Η/Υ κ πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δύο χρόνια
Τα ενδιαφέροντά του οριζονται στην περιοχή των Γραφικών Υπολογιστών

Επικοινωνία

Κος Γεώργιος Αδαμόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:
Url: http://www.linkedin.com/in/george-adamopoulos/

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: