Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Χάντας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002)
  • Μεταπτυχικό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2004)
  • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2009)

Ο Δρ. Χάντας Ιωάννης απέκτησε τον βασικό τίτλο σπουδών Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής (2002). Εκεί επίσης απέκτησε τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίιτλο σπουδών στην Πληροφορική(2004 και 2009) αντίστοιχα.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Μπεϋζιανή συμπερασματολογία, η επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και βίντεο και στοχαστικά μοντέλα και μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής μάθησης.
Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε αρκετά ευρωπαϊκα και κρατικά ερευνητικά προγράμματα.
Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ-EKETA από 1/5/2013

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • D. Ververidis, G. Chantas, P. Migkotzidis, E. Anastasovitis, A. Papazoglou-Chalikias, E. Nikolaidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, G. Mavromanolakis, L. Ebdrup Thomsen, A. Liapis, G. Yannakakis, M. Muller, F. Hadiji, "An Authoring Tool For Educators To Make Virtual Labs. The Challenges of the Digital Transformation in Education", - Proc. 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018), vol. 2, Springer, Kos Island, Greece, 25-28 September 2018
  • G. Chantas, S. Karavarsamis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A Probabilistic, Ontological Framework for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage", ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), November 2017 (accepted for publication)
  • M. Alivizatou-Barakou, A. Kitsikidis, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, G. Chantas, S. Nikolopoulos, S. Al Kork, B. Denby, L. Buchman, M. Adda-Decker, C. Pillot-Loiseau, J. Tillmane, S. Dupont, B. Picart, F. Pozzi, M. Ott, E. Yilmaz, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, L. Hadjileontiadis, M. Cotescu, A. Manitsaris, S. Manitsaris, N. Grammalidis, "Intangible Cultural Heritage and New Technologies: Challenges and Opportunities for Cultural Preservation and Development", Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage, SPRINGER-VERLAG, pp. 129-160, January 2017.
  • S. Karavarsamis, D. Ververidis, G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Classifying Salsa dance steps from skeletal poses", Proceedings of the 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI’16), Bucharest, Romania, 15-17 June, 2016.
  • G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Χάντας

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311275735
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: