Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Χάντας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002)
  • Μεταπτυχικό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2004)
  • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2009)

Ο Δρ. Χάντας Ιωάννης απέκτησε τον βασικό τίτλο σπουδών Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής (2002). Εκεί επίσης απέκτησε τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίιτλο σπουδών στην Πληροφορική(2004 και 2009) αντίστοιχα.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Μπεϋζιανή συμπερασματολογία, η επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και βίντεο και στοχαστικά μοντέλα και μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής μάθησης.
Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε αρκετά ευρωπαϊκα και κρατικά ερευνητικά προγράμματα.
Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ-EKETA από 1/5/2013

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Χάντας

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311275735
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: