Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)
  • Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (2013)

Η Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου έλαβε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα των Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογίας και Δικτύων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος το 2013 και το Προπτυχιακό δίπλωμα της Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2010.
Από το Νοέμβριο του 2015 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, Visual Analytics, εκπαίδευση μηχανών μάθησης και εξόρυξη χρήσιμης γνώσης. Επιπλέον, ασχολείται με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας Παιχνιδοποίησης που βασίζεται σε προσαρμόσιμους κανόνες συμπεριφοράς.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275
  • S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275
  • E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, I. Paliokas, D. Ioannidis, K. Votis, C. Ziogou, S. Voutetakis, E. Elmasllari, D. Tzovaras, "A Novel Social Gamified Collaboration Platform Enriched with Shop-Floor Data and Feedback for the Improvement of the Productivity, Safety and Engagement in Factories", Computer & Industrial Engineering, Elsevier, doi: 10.1016/j.cie.2019.02.005
  • M. Tsourma, S. Zikos, G. Albanis, K. Apostolakis, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, "Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0", to International Journal of Serious Games, Volume 6, Issue 2, ISSN: 2384-8766, http://dx.doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.273, June 2019
  • E. Lithoxoidou, I. Paliokas, I. Gotsos, S. Krinidis, A. Tsakiris, K. Votis, D. Tzovaras, "A Gamification Engine Architecture for Enhancing Behavioral Change Support Systems", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018, pp. 482-489. doi: 10.1145/3197768.3201561

Επικοινωνία

Κα Ευδοξία-Ειρήνη Λιθοξοΐδου

Κτίριο A - Γραφείο 1.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257809
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: