Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ευαγγελία Μπαζούκη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικου Η/Υ (2019)

Κα Ευαγγελία Μπαζούκη
Βοηθός Έρευνας
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ Α.Π.Θ (2019)
Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Α.Π.Θ το 2019.
Από τον Ιούνιο του 2019, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της ανάλυσης δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και βιοιατρικής μηχανικής.
Επικοινωνία
Κα Ευαγγελία Μπαζούκη
Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257796
Fax: -
Email: evelinabazouki@iti.gr

Επικοινωνία

Κα Ευαγγελία Μπαζούκη

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: