Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Εμμανουήλ Τσαρδούλιας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ Α.Π.Θ. (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2013)

Ο Εμμανουήλ Τσαρδούλιας απέκτησε το δίπλωμα και την διδακτορική του διατριβή από το τμήμα Ηλεκτολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. το 2007 και 2013 αντίστοιχα. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει την εταιρία GRNET, όπου και συμμετείχε στην κατασκευή του "Ευδόξου", μίας δικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης των πανεπιστημιακών γραμματειών, επιτρέποντας την εύκολη διαχείριση της διανομής συγγραμμάτων και της αποπληρωμής των εκδοτικών οίκων. Το σύστημα “Εύδοξος” εφαρμόστηκε στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων και υλοποίηθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της ρομποτικής και συγκεκριμένα των αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων, όπου περιλαμβάνονται τεχνικές χαρτογράφησης (SLAM) και εξερεύνησης αγνώστου χώρου απο ομάδα οχημάτων. Επιπλέον από το 2009 έως και τώρα, είναι υπεύθυνος του αντικειμένου της τεχνητής νοημοσύνης της ρομποτικής ομάδας P.A.N.D.O.R.A. του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ.

Επικοινωνία

Δρ. Εμμανουήλ Τσαρδούλιας

Κτίριο B - Γραφείο 0.1Α
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 155)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: