Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ελπινίκη Μακρή

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ Α.Π.Θ (2019)

Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Α.Π.Θ το 2019.
Από τον Ιούνιο του 2019, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της προσομοίωσης και ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, επεξεργασίας σήματος, βιοιατρικής μηχανικής και προγραμματισμού android συσκευών.

Επικοινωνία

Κα Ελπινίκη Μακρή

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257796
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: