Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ελένη Κετζάκη

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Α.Π.Θ. (2006)
  • M.Sc. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ. (2009)
  • Υποψήφια διδάκτωρ στον τομέα Στατιστικής του τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.

Η Ελένη Κετζάκη εργάζεται από το Φεβρουάριο του 2018 ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης για ανίχνευση απειλών που αφορούν την ασφάλεια του δικτύου και μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.

Επικοινωνία

Κα Ελένη Κετζάκη

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257761
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: